Översättare i Stockholm

Fylld av nyfikenhet tryckte jag på dörrklockan till Översättningsbyrån. Den första terminen på den nya översättarutbildningen var avklarad. Nu var det dags att börja sommarjobba. Eftersom jag aldrig varit inom översättarbranschen förut, visste jag inte alls vad som väntade.

Så här efteråt kan jag intyga att mina förväntningar infriades mer än väl. Låt mig ge exempel på vad arbetet på en Översättningsbyrå kan innebära. Jag har fått hjälpa till med allt från kontakter med översättare och kunder, till korrekturläsning och kopiering.

Arbetet kräver stor flexibilitet eftersom det händer saker hela tiden. Telefoner ringer, bud och post ska skickas eller tas emot, samtidigt som det fortlöpande arbetet ska skötas. Då en stor del av arbetet utförs med hjälp av datorer, behövs även en viss datorvana.

Översättningar ska formateras och granskas, e-mail ska läsas och sändas, arbetstidsschemat ska fyllas i och fax- och beställningsmallar
ska skrivas ut. Även ekonomin sköts med hjälp av datorstöd.

Jag är nu åter tillbaka i skolbänken, men det är inte utan att jag längtar tillbaka ibland. Saker jag kommer att minnas i höstmörkret är ett högt arbetstempo under varma dagar, den internationella atmosfären och den goda kamratskapen.